Dragi clienți, Standartpark devine Vodaland! Aceleași produse de calitate sub un alt nume. Până la lichidarea stocului actual, încă veți găsi sigla Standartpark pe produsele noastre.

Politica de retur

Vamora Grup SRL oferă clienților săi serviciul de returnare al produselor conform politicii interne și legislației în vigoare.

Exercitarea dreptului de retragere

Conform Legii nr. 105-XV din 13 martie a. 2003 privind protecția consumatorului, în cadrul contractelor încheiate, consumatorul beneficiază de 14 zile pentru a se retrage (perioada de retragere) din contract fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât costurile suplimentare. Termenul de 14 zile începe, de regulă, din momentul în care consumatorul intră în posesia fizică a produselor.

Consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere. Costurile suplimentare reprezintă orice costuri (transport, livrare, diminuare a valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii calităților și funcționării produselor, taxe poștale sau de orice altă natură) care urmează a fi suportate de consumator cu ocazia exercitării dreptului de retragere, cu excepția mărfii voluminoase. Transportarea produsului de folosința îndelungată cu greutatea mai mare de 10 kg sau ale căror înălțime și circumferința depășește în sumă 200 cm, pentru reparația, înlocuirea, reducerea prețului, restituirea contravalorii se efectuează cu forțele și mijloacele vânzătorului.

Vamora Grup SRL oferă persoanelor fizice posibilitatea de retur a produselor. Returul se face în oficiul de vânzări situat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 169, în termen de 14 de zile calendaristice de la data procurării/livrării produselor.

Orice reparație sau înlocuire a produselor este făcută în cadrul unei perioade de timp ce nu poate depăși 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința vânzătorului neconformitatea produsului și l-a predat vânzătorului sau persoanei desemnate de acesta, în baza unui document de predare-primire.

Rambursarea sumelor se face imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data în care suntem informați cu privire la decizia consumatorului (în cazul necesității verificării produsului de către experți).

Restituirea sumelor încasate, în cazul în care clientul nu dorește un alt produs, se va face astfel:
a) Către persoanele juridice - prin bancă;
b) Către persoanele fizice:
- în numerar - pentru sumele plătite în numerar în magazin indiferent de sumă;
- prin bancă - pentru sumele plătite prin transfer sau card;
- prin bancă/în numerar, conform solicitării clientului – pentru plăți rambursabile.

Pot fi returnate produse care:

 • nu depășesc termenul de 14 zile de la data primirii;
 • corespund specificațiilor tehnice menționate în comandă;
 • nu au făcut obiectul unei comenzi speciale;
 • nu au fost distinct personalizate la cererea consumatorului;
 • nu prezintă urme de lovire sau deteriorare;
 • sunt în termenul de valabilitate/garanție (nu expiră în mai puțin de 10% din totalul zilelor cuprinse în perioada de valabilitate);
 • nu fac parte din categoria produselor care prin natura lor, din motive de protecție a sănătății sau de igienă, nu pot fi returnate (de ex. produse de igienă personală, etc.), cu excepția situației în care sunt încă sigilate;
 • nu prezintă semne vizibile de uzură;
 • ambalajul și etichetele de identificare ale produselor sunt integre (eticheta există și poate fi citită/scanată);
 • se returnează la unitatea de ambalare (pachet, rolă, cutie, sac, etc.);
 • sunt însoțite de accesoriile aparținând produsului;
 • marfa a fost păstrată în condiţii adecvate (conform fişei tehnice, etc.).

Nerespectarea condițiilor de mai sus, precum și punerea produsului, prin orice mijloc, într-o stare necorespunzătoare repunerii în vânzare, duce la refuzul returului.

Produsele se returnează în ambalaj original, însoțite de factură fiscală și/sau bonul fiscal, precum și documentația aferentă (fișe tehnice, manual de utilizare, documentația tehnică, certificate de garanție și/sau conformitate).

Se refuză primirea produselor al căror ambalaj este deformat/deteriorat.

Consumatorul poate solicita un produs de o calitate și la un preț echivalent cu cele comandate și returnate. Vamora Grup SRL suportă cheltuielile de retur, atunci când returul produselor se datorează unor motive imputabile Vamora Grup SRL.

Consumatorul este în drept să ceară vânzătorului în unitatea de comerț de unde a procurat, în termen de 14 zile înlocuirea unui produs nealimentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui procurat dacă acest produs nu-i convine ca formă, gabarite, model, mărime, culoare sau dacă nu-l poate utiliza conform destinației din alte cauze, cu efectuarea, în cazul diferenței de preț a recalcului corespunzător. În acest caz se va ține cont de cele 14 categorii de produse corespunzătoare care nu se supun înlocuirii conform Legii nr. 105 din 13.03.2003.

Condiții ce stau la baza refuzării returului:

 • în cazul în care s-a încheiat un contract între Vamora Grup SRL și clientul care dorește să returneze marfa în care se menționează explicit acest lucru;
 • în cazul produselor perisabile, care expiră în mai puțin de 10% din totalul zilelor cuprinse în perioada de valabilitate, conform indicațiilor de pe ambalaj.

Documentarea returului de marfă pentru persoane juridice

Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea. Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă, în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul ”–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct. 15 subpct. 5) al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală”, prin emiterea facturii fiscale. Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ”Redirijări” a mențiunii ”Non livrare”. (Din 28 octombrie 2017, a intrat în vigoare formularul tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, și Instrucțiunea privind completarea acestui formular).

Modalitatea de reflectare a facturilor fiscale eliberate/primite în anexele la Declarația privind TVA pe faptul returului de marfă

În conformitate cu pct. 6 și pct. 61 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în anexa la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/eliberate în perioada fiscală, pentru care se prezintă Declarația privind TVA. Excepție sunt facturile fiscale, la care, conform pct. 15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală”, în rândul 7 ”Redirijări” se indică mențiunea ”Non livrare”. Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea. Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul ”–” (minus), condiționează reflectarea de către furnizor și cumpărător a acestei facturii fiscale în anexa nr.2 (TVA LIVR) și anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA. Luând în considerație prevederile pct. 6 și pct. 61 din Modul de completare a Declarației privind TVA, la cumpărător și furnizor lipește obligația de a reflecta, în Anexele la Declarația privind TVA a facturii fiscale emise de cumpărător cu mențiunea ”Non livrare”, pe faptul returului de mărfuri.

Pentru alte informații legate de returul produselor aveți posibilitatea transmiterii unei solicitări prin intermediul formularului de contact, pe adresa de e-mail office.standartpark@gmail.com, sau puteți apela la numărul de contact 022 780007.

Graficul de lucru al returului de marfă:

Luni - Vineri 09:00 - 17:00
Sâmbătă 09:00 - 14:00
Duminică zi liberă